A szepetneki Királyi Pál Általános Iskola járványügyi intézkedési terve a 2020/2021. tanévben

A szepetneki Királyi Pál Általános Iskola járványügyi intézkedési terve a 2020/2021. tanévben

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

  1. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

 

  1. A csengetési rend és az udvaron tartózkodás rendje:
    1. A csengetési rend nem változik.
    2. Udvaron tartózkodás

Reggeli sorakozó mindenkinek kötelező 7:45-kor, a 1,5 méteres távolságot osztályonként betartva, jó idő esetén. (Rossz idő esetén mindenki az osztályába érkezik.)

A tanulók 7:40-nél előbb – lehetőség szerint – ne érkezzenek az iskolába.

A gyerekek otthonról sporteszközöket, játékokat nem hozhatnak be az iskola területére!

A nagyszünet kivételével a tanulók továbbra is az udvaron töltik a szünetet, kis csoportokban a felső és alsó betonos, illetve a füves pályán.

3.3 A kötelező kézfertőtlenítést a bejáratnál a gondnok végzi.

3.4 A tanulók eltávozása az intézményből a főbejáraton történik: a tanítási órák után, a napközisek 15:30 illetve 16:00 órakor (kivéve a bejárók).

 

4. Közlekedés a folyosókon

4.1 A meghatározott távolság betartásával. Szigorúan tilos a futás, labdázás, lökdösődés.

4.2 A vizesblokkban egyszerre három gyerek tartózkodhat. A folyosón felügyeletet ellátó pedagógus a vizesblokkból csak kézmosás után engedheti ki a gyerekeket.

 

5. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését el kell kerülni. A szaktantermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják.

Felületfertőtlenítés napközben: tízórai után folyamatosan az ebédlőben és a tantermekben. Az ebédelés folyamán a csoportok váltása között.

5.1 A szaktantermek szabályai

      5.1.1 Informatika terem

             A terembe való bevonuláskor és távozáskor kézfertőtlenítés történik (pedagógus).

          Az óra befejezése után a billentyűzet és a munkaasztal fertőtlenítésére kerül sor (takarító személyzet).

      5.1.2 Nyelvi labor

             A terembe való bevonuláskor és távozáskor kézfertőtlenítés történik (pedagógus).

          Az óra befejezése után a padok fertőtlenítésére kerül sor (takarító személyzet).

5.1.3 Testnevelés

    A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.

    A foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell.

    Óra után kézmosás vagy kézfertőtlenítés történjen (pedagógus).

5.1.4 Napközis foglalkozások

    A csoportok az udvaron, a kijelölt helyen a napközis csoportvezetővel vagy gyermekfelügyeletet ellátó pedagógussal tartózkodnak. Az udvarról csak engedéllyel mehet be a gyermek WC-re, vizet inni. Az épületben nem futkoshat, bujkálhat! A visszaérkezéskor le kell jelentkeznie a pedagógusnál.

 

6. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át.

 

7. Az intézménybe idegen nem léphet be (szülő sem), csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten a szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Szükség esetén előzetes időpontegyeztetés vagy kaputelefonon keresztül, maszk használatával, kézfertőtlenítés után léphet be az intézmény területére.

 

 

 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

1. Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, az udvarról való bejövetelkor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

2. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.  Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.

 

3. A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.  A gyermekeknek folyamatos a figyelemfelhívás az úgynevezett köhögési etikett betartására: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

A pedagógusok minden nap foglalkoznak a szabályok ismétlésével 1-8. osztályig.

 

4. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.  A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

  1. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

 

  1. Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok, a napközis csoportok keveredése, valamint a sorban állás elkerülhető legyen. Az ebédlőben egyszerre maximum 20 fő tartózkodhat. A csoportok 15 percenként váltják egymást.

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 

2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.

Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

 

4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 

5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 

1. Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

 

2. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

3. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.  

 

4. Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.

 

5. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

Pályázatok

Örökös ökoiskola
Okosan a pénzzel